Vă oferim următoarele servicii:

 • Sisteme de irigaţii rezidenţiale şi agricole
 • Sisteme de pompare pentru udare grădini
 • Foraje puţuri pentru apă
 • Montaj de rulouri de gazon / Însămânţare gazon
 • Umpluturi cu pamânt fertil
 • Plantări de garduri vii, arbori, arbuşti şi liane
 • Sisteme de drenaj şi colectare apă fluvială
 • Decopertare, încărcare şi transport pământ viciat
 • Instalaţii electrice
 • Alei pietonale şi platforme
 • Relevee ale gradinilor